Chơi ngay Đặt bom 2 người

Game có chế độ chơi 1 và 2 người.Nhiệm vụ của bạn là đặt boom theo các chiến thuật của bạn trong từng màn  chơi để hạ gục đối thủ.Chúc may mắn

Cách chơi:

Chế độ 1 người chơi
Sử dụng các phím 62a46cd306e1527ec29acf64ff9c7fe7 Đặt bom 2 người  để di chuyển.
Bấm phím 1dad4fb26e752c8a732b291cd56dd7dd Đặt bom 2 người  để đặt boom.

Chế độ 2 ngời chơi
Người chơi 1: Sử dụng các phím : 8a87598f926a477c1a3881e7c14be605 Đặt bom 2 người  để di chuyển.
Sử dụng phím 1dad4fb26e752c8a732b291cd56dd7dd Đặt bom 2 người để đặt bom.
Người chơi 2 :Sử dụng các phím 62a46cd306e1527ec29acf64ff9c7fe7 Đặt bom 2 người để di chuyển.
Bấm phím Enterf8711a7a3b328decc94631887fe280d4 Đặt bom 2 người  để đặt boom.

< ?php the_title(); ?>

Tác giả: Min Kawaii